Top

Vítejte u výroční oslavy hnutí globálního sdílení Creative Commons - naší zprávy o stavu Creative Commons.

Zpráva o stavu Creative Commons (SOTC) zkoumá širokou plejádu kreativity a znalostí, které jsou volně dostupné světu pod CC licencemi. V následujících řádcích vám ukážeme, jak se rodina sdílených projektů rozrostla a za poslední rok vyvinula, navíc prozkoumáme jejich dopad na naši kulturu jako takovou.

V minulých vydáních Zprávy (SOTC), jsme se soustředili na měření a prezentaci kvantitativních dat - například celkový počet otevřeně licencovaných děl online, procento CC licencí napříč jednotlivými oblastmi vědy a množství děl licencovaných pod CC, která jsou dostupná veřejnosti skrze nespočet platforem určených ke sdílení využívajících naše nástroje. Ta data tu samozřejmě stále jsou, ale letos půjdeme dál: Nová organizační strategie CC je zaměřena na nárůst živosti a použitelnosti sdíleného obsahu (nejen jeho počet a záběr), tím pádem se soustředíme na příběhy a lidi ve světle kreativity sdílení.

Leteos se zaměříme na „příběhy dopadu“ — dopadu na globální projekty, které těží z CC. Na kvantitativních datech stále záleží (přece jen, jde o výroční zprávu), ale sdílení je víc než čísla. Ukážeme si, jak zdroje, kultura a otevřenost sdíleného obsahu jsou všem ku prospěchu. Letošní zpráva o stavu Creative Commons ukazuje, jak spolupráce a přístup ženou sdílení a komunitu dopředu, a prozkoumává kreativní možnosti sdílení a osobního spojení mezi tvůrci z celého světa, když se mezi sebou zvou do jednotlivých komunit.

Sdílení je kolektivní jednání v globálním měřítku, ve světě, kde jsou věci, které jsme společně vyvořili, čím dál více odbourávány. Potřeba přístupu ke znalostem a kultuře nikdy nebyla tak urgentní, tak hodnotná a tak potřebná. Potřebujeme sdílení, etiku sdílení a jednotlivé přispěvatele více než kdy dřív, a jsme vděčni těm, kteří nám v tom pomáhají.

Ruku v ruce s globální komunitou jsme vybrali některé nejzajímavější, vlivné, obdivuhodné postavy a projekty, které dále prezentujeme. Rádi jejich profily sdílíme a doufáme, že v nich naleznete inspiraci k více otevřenému, spolupracujícímu a nadšenějšímu přístupu v tom, co děláte. Jako vždy, děkujeme za přispění.

S pozdravem,
Ryan Merkley, jednatel Creative Commons
@ryanmerkley

Show More About Our Focus and Process

1,2 miliardy

děl licencovaných pod Creative Commons

2016
1 204 935 537
0
2015
1 118 900 000
0
2014
882 000 000
0
2010
400 000 000
0
2006
140 000 000
0
65

děl licencovaných pod Creative Commons je licencováno pod licencemi „svobodné kultury“

Členění dle typu licence:

 CC0: 6%

 Nástroje pro označení volných děl (jako public domain): 2%

CC BY: 20%

CC BY-SA: 37%

CC BY-NC-ND: 14%

CC BY-NC-SA: 13%

CC BY-NC: 6%

CC BY-ND: 2%

Metropolitní muzeum umění v New Yorku (Metropolitan Museum of Art) zpřístupnilo 375 000 digitálních děl jako volná díla (public domain) za pomoci univerzálního nástroje CC0

Celkový počet děl v režimu volného díla (public domain) označených za pomoci CC nástrojů

pd
Pozadí: “Southern Gardens” od uživatele Paula Kleeho (Němec (rodilý Švýcar), Münchenbuchsee 1879–1940 Muralto-Locarno) skrze Metropolitní muzeum umění v New Yorku (Metropolitan Museum of Art) je v režimu volného díla (public domain) skrze univerzální nástroj CC0

Letem světem

Fotografie na pozadí: Black Marble – Asia and Australia od uživatele NASA Goddard Space Flight Center je licencovaná pod CC BY 2.0
Map

Afrika

Iniciativa knihy afrických příběhů (African Storybook Initiative)

Na kontinentu, kde tradiční publikování představuje jen pár titulů v místních jazycích, poskytuje Iniciativa knihy afrických příběhů (African Storybook initiative) otevřený přístup (open access) k tisícům obrázkových knih pro podnícení dětské gramotnosti, radosti a představivosti.

Image” od Wiehan de Jager , Iniciativa knihy afrických příběhů (African Storybook Initiative) pod licencí CC BY 3.0

Africká iniciativa The African Storybook pracuje s organizacemi a jednotlivci s cílen zajištění přístupu k dětský knihám a vytvořit webové nástroje pro uživatele, kteří by tak mohli tyto knihy vytvářet, překládat a upravovat. Prozatím tato iniciativa vytvořila knihy v 94 afrických jazycích s podporou 30 partnerských organizací napříč Afrikou.

Řada projektů v řadě zemí používá web nebo knihy s podporou této iniciativy a jejího týmu: školy nebo komunitní knihovny slouží jako výchozí body; vlády používají jejich obsah na svých platformách k tisku a distribuci; a partneři přidávají a používají obsah ve svých programech na podporu gramotnosti. Navíc, projekt slouží vzdělávacím účelům tam, kde vzdělávací instituce zapojují webové nástroje a knihy do svých výukových programů, stejně jako lektorům na vyšších vzdělávacích institucích, kteří podněcují své doktorské studenty k experimentům s využitím této iniciativy. Upravitelný obsah též inspiroval globální africký projekt Global African Storybook Project, který překládá příběhy do dalších jazyků disponujících jen pár zdroji pro dětské čtení.

Ke září 2016 iniciativa obsahovala 730 knih a 2 754 překladů/adaptací. Za pouhé dva roky stáhlo 636 803 knih v průměru 4 800 návštěvníků měsíčně, z nichž 2 800 je návštěvníků nových. Nadto, globální projekt, Global African Storybook Project již vytvořil 460 překladů do 26 jazyků. Mezi 30-400 titulů afrických knih bylo znovu vydáno ať už na akademických, či komerčních stránkách.

Show More
Map

Senegal

Coutinhova sbírka

Sbírka 752 fotografií profesora Roela Coutinho obsahuje řadu scén z života během válečných bojů, včetně tance, scén z nemocnic a odbojového hnutí PAIGC.

Fotografie na pozadí: Wedding party of Francisco Mendes od Roela Coutinho via Wikimedia Commons licencována pod CC BY-SA 4.0

Profesor Roel Coutinho volně zveřejnil 752 fotografií své lékařské práce z let 1973-1974, které zachytil během posledních let boje za nezávislost v Senegalu a Guinea-Bissau proti portugalské nadvládě.

Tyto fotografie, původně uložené v Knihovně afrických studií (Library of the African Studies Center) v Leidenu v Nizozemsku, jsou podmanivým pohledem do podstatné etapy zřídka diskutované historie Afriky, která je ale pro utváření afrického kontinentu zásadní.

Po svém úspěšném představení ve francouzském Avignonu v roce 2013 je projekt nově nahrán na Wikipedii. S ním spojená metadata lze nalézt na Wikimedia Commons a jsou zveřejněna pod licencí CC BY-SA.

Show More
Map

Indonésie

Horison

Indonéský literární časopis Horison a CC Indonésie digitalizuje 264 již vyšlých čísel od roku 1960 do současnosti, aby mohla být začleněna do školních osnov.

CC Indonésie od roku 2013 pracuje na digitalizaci a volnému zpřístupnění kulturních dokumentů –
letošní dohoda s časopisem Horison je ale mezníkem v jejich schopnosti pracovat s kulturními institucemi a tvůrci ohledně nahrávání jejich obsahu a zachování moderní indonéské historie s využitím platformy Wikimedia a dalších agregátorů kulturního obsahu. Tým CC Indonésie pracoval přímo s redakční radou a místní komunitou Wikimedia s cílem naučit je, jak nahrávat materiály na Wikimedia, jakož i vzdělat je o významu CC licence BY-SA, liberální licence, která dovoluje řadu využití včetně úpravy a komerčního využití archivu. Do budoucna bude tým pokračovat ve spolupráci s Horisonem ve snaze zachovat svůj obsah.

Práce CC Indonésie dokazuje, že funkční vztahy s kulturními institucemi jsou zásadní pro nárůst sdíleného obsahu, a že i malá skupina oddaných dobrovolníků se může zapříčinit o zachování bohaté historie. Ačkoliv je projekt stár jen pár měsíců, k prosinci 2016 už čítal téměř 750 000 přístupů.

Show More
Map

Spojené státy americké

Dr. Amin Azzam

Jako součást medicínského univerzitního kurzu studenti Dr. Amina Azzama upravují a vylepšují články na Wikipedii licencované pod CC , které čítají více než 22 milionů návštěv ročně.

Dr Amin Azzam od Kathleen Krushas pod licencí CC BY 4.0
Fotografie na pozadí: Editing Wikipedia for medical school credit – 2016 poster autorů Amin Azzam, Lane Rasberry, James Heilman, Kingsley Otoide, Jack McCue zveřejněné je licencována pod CC BY SA 4.0

Za podpory nadace Wiki Education Foundation, Azzam vytvořil kurz pro společný lékařský studijní program Kalifornské univerzity v Berkeley (UC Berkeley) a Kalifornské univerzity v San Francisku (UCSF), který motivuje a podporuje studenty medicíny v jejich snaze editování články na Wikipedii týkajících se zdraví. Dopad této studentské práce je popsaný ve výzkumném článku nazvaném „Proč by lékařské fakulty měly používat Wikipedii: Přispěvky studentů medicíny v závěrečném ročníku studia do článků na Wikipedii pro akademické kredity (Why Medical Schools Should Embrace Wikipedia: Final-Year Medical Student Contributions to Wikipedia Articles for Academic Credit at One School)”, který byl posléze publikovaný v prestižním lékařském časopise Academic Medicine. Lékařské a zdraví se týkající články na Wikipedii patří mezi širokou veřejností nejčtenější články. Články upravené a vylepšené studenty lékařského kurzu Dr. Azzama za dva měsíce od zahájení úprav zaznamenaly více než 1,1 milionu návštěv. Těchto 42 článků mělo za poslední rok více než 22 milionů návštěv. Szzamova práce založila kurz pouze na praktikách otevřeného vzdělávání, což vedlo ke zveřejnění nových děl a k úpravě těch stávajících na Wikipedii.

Show More
Map

Libanon

Maya Zankoul

Populární libanonská ilustrátorka, autorka webkomiksu a bloggerka Maya Zankoul šíří myšlenku commons prostřednictvím svého umění, designového studia a produkční společnosti wezank.

Cover of Amalgam Vol. 2 od Maya Zankoul pod licencí CC BY-NC 3.0

První kniha Zankoulové, Amalgam, byla vydána v roce 2009 pod licencí CC BY-NC. Kniha vychází z jejího populárního webkomiksu, který zkoumá život, práci a umění v Bejrútu a mimo něj.

Zankoulové dílo se dotýká vztahů mezi kulturami ilustracemi formovanými jejím bohatým uměleckým světem. Její nejnovější kniha, Beirut – New York, byla publikována na podzim.

“Zjistila jsem, že moje ilustrace umožňují lidem vidět věci jinak. Umožňují jim vykročit ze zajetých kolejí.”

Show More
Map

Nový Zéland

Geonet

Na Novém Zélandu lze zemětřesení a další přírodní katastrofy jednodušeji vysledovat a pochopit díky otevřeným datům poskytnutým platformou GeoNet, oficiální webovou stránkou Nového Zélandu ohledně geologického nebezpečí.

Fotografie na pozadí: Inland and Seaward Kaikouras and Clarence River mouth, Marlborough, New Zealand, 28 Oct. 2009 od uživatele Phillip Capper je licencována pod CC BY 2.0

GeoNet začal používat licenci CC BY, aby poskytoval zásadní, otevřené informace a rychlou odezvu na zemětřesní, vulkanickou aktivitu a vlny tsunami. Jeho otevřená data licencované pod CC BY v reálném čase slouží dennodenně záchranářům, výzkumu, průmyslu i veřejnosti. GeoNet se stal základním nástrojem pro globální polohovací systémy, měřící nástroje, geotechnické konzultace, lokální i centrální vlády, stejně jako národní a mezinárodní univerzity a výzkumné organizace. V roce 2016 zaznamenala tato platforma více než 32 000 zemětřesení a změnila způsob, jakým se o nich veřejnost dozvídá, jakož i jakým je studuje, a to skrze svá otevřená data.

Dne 14. listopadu 2016, den po zemětřesení Kaikoura o síle 7,8 Richterovy stupnice zaznamenala platforma přes 250 milionů přístupů skrze nejrůznější aplikace – lidé z celého světa chtěli znát sílu tohoto zemětřesení a co to pro ně znamená. Geonet toho dne rozeslal 206 milionů doporučení skrze své aplikace, web a sociální média.

Vzhledem k dosahu Geonetu došlo k nárůstu informací ohledně bezpečnostních protokolů ve smyslu kam se přesunout, aby se člověk vyhnul vlně tsunami a co očekávat. Po celém světě dochází na jeho základě k novým výzkumům a poznání, a to skrze zcela legální opětovné využití licencovaných dat.

Show More
Map

Uruguay

Colibri

Repozitář Universidad de la República Colibri rychle rozšiřuje otevřený přístup k akademickému výzkumu v Uruguay a zároveň zvyšuje povědomí o důležitosti otevřených licencí.

Colibri: Communities od Universidad de la República pod licencí CC BY-NC-ND

Universidad de la República je hlavní univerzitou v Uruguay a jedná se o veřejnou, otevřenou univerzitu dostupnou všem studentům zdarma. Vedoucí projektu Colibri doufají, že zkušenost s výhodami otevřeného přístupu přesvědčí univerzitu k přechodu od restriktivních licencí jako např. CC BY-NC-ND, k více otevřeným jako např. CC BY-SA.

Jen v roce 2016 do sbírek univerzity přibylo 6 132 nových děl, 60 souborů, 3 012 107 vyhledávání a 954 475 stažení.

Show More
Map

Spojené království

Britské muzeum (The British Museum) a Sketchfab

Britské muzeum (The British Museum) sdílelo 128 modelů na platformě Sketchfab, čímž poskytlo větší přístup a interakci 3D muzejních sbírek než kdy dřív.

Screenshot 3D modelu: žulové hlavy Amenemhata III. Britského muzea (The British Museum) via Sketchfab je licencován pod CC BY-NC 4.0
Fotografie na pozadí: ‚Black‘ Pyramid of Amenemhet III od uživatele Vincent Brown je licencována pod CC BY 2.0

Vedle možnosti CC licencování nabízí platforma Sketchfab obsahující 3D obsah možnost muzeím sdílet příspěvky na sociálních médiích a WordPressu s embeddovatelným widgetem. Sbírka soch Britského muzea (The British Museum), která obsahuje kusy jako ikonickou sochu Ramsese II. nebo model muzea samotného, vede k širší interakci s kulturním dědictvím a 3D modelováním a tiskem. Jelikož CC licence BY-NC umožňuje stažení souborů, díla mohou být sdílena nejrůznějšími způsoby.

Muzeum nahrálo a propojilo přes 100 samostatných děl a modelů do své sbírky, která od svého vzniku má již více než 200 000 návštěv a 20 000 stáhnutí.

Show More
Map

Španělsko

Platforma otevřeného vzdělávání UNIR (UNIR Open Educators Factory)

Mezinárodní univerzita La Rioja (The Universidad Internacional de la Rioja) spustila platformu otevřeného vzdělávání Open Educators Factory pro univerzitní profesory a jejich vzdělání a propojení ve věci otevřeného vzdělávání.

Obrázek, který poskytl Fabio Nascimbeni, UNIR pod licencí CC BY 4.0

Mezinárodní univerzita La Rioja (The Universidad Internacional de la Rioja, UNIR) je globální, plně otevřená a online univerzita založená ve španělském Logroño v roce 2009. Platforma otevřeného vzdělávání The Open Educators Factory, nový projekt tamního centra pro transfer a technologie (Vice-chancellorship for Knowledge Transfer & Technology) cílí na zlepšení schopností univerzitních školitelů ohledně používání otevřeného přístupu ve své každodenní pedagogické práci. Vyplněním dotazníku mohou univerzitní profesoři a školitelé samohodnotit svou „otevřenost“, pokud jde o otevřený design, otevřený obsah, otevřené výukové metody a otevřené postupy hodnocení. Též mohou obdržet personalizované pokyny (texty, videa, kurzy), aby dále přijaly otevřenost ve všech dimenzích svých aktivit. Současně vedoucí představitelé univerzity, kteří chtějí zlepšit otevřenost svých učitelů, mohou posoudit, jak si jednotliví vyučující stojí v otázce otevřeného přístupu v jednotlivých oblastech, určit ty, kteří v této otázce excelují a kteří mohou inspirovat ostatní.

Za pár let na UNIR vystudovalo přes 38 000 studentů ze 79 zemí a univerzita poskytla více než 1 350 hodin online kurzů. Zaměstnává přes 1 000 školitelů z celého světa a 500 administrativních a podpůrných pracovníků. Úspěch univerzity tkví v jejím poslání, které spojuje vzdělání s obchodem, a to tak, že pomáhá globálnímu vzdělání posilováním otevřenosti a inovací.

Show More
Map

Pákistán

Univerzita IQRA

Na univerzitě IQRA v Karáčí v Pákistánu vydáváný Jihoasijský časopis managementu je jedním z časopisů vedoucích světový žebříček ScholarOne vytvářený Thomson Reuters.

Fotografie na pozadí: IQRA University Main Campus od Hassana Dara je licencována pod CC BY-SA 3.0

Používání služby Creative Commons umožnilo dvakrát ročně vydávanému recenzovanému časopisu přijmout rozmanitější perspektivu v oblasti jazyka, náboženství, kultury, politiky, technologie a ekonomiky. Od roku 2014 je licencován pod CC BY-SA a od roku citován 95krát.

Užívání veřejné licence usnadnilo výzkumným pracovníkům spolupracovat na mnoha interdisciplinárních projektech, včetně zpracování. Tento rok získal časopis od pákistánské vlády nejvyšší ocenění v oblasti vysokoškolského vzdělávání a podnikl kroky k tomu, aby se připojil k prestižnímu sdružení OASPA (Open Access Scholarly Publishing Association).

„EIC Muhammad Imtiaz Subhani a šéfredaktor Amber Osman věří ve sdílení znalostí po celém světě. Creative Commons poskytuje platformu pro legální ochranu a uchování vědecké práce SAJMS v režimu open access.“

Show More
Map

Salvador

Datos El Salvador

První otevřený datový portál Salvadoru, DatosElSalvador.org , je vytvořen občany a plně licencován pod Creative Commons.

Od roku 2014 zveřejnila společnost DatosElSalvador.org více než 500 zdrojů dat, které podnikatelé, novináři a výzkumní pracovníci mohli znovu užít. Projekt Creative Commons Salvador a Open Knowledge International Salvador, DatosElSalvador.org, se účastnil řady konferencí a akcí pro kolektivní tvorbu, jako byl Den otevřených znalostí (Open Knowledge Day) v letech 2014 a 2017, s využitím otevřených dat a veřejných licencí. V letošním roce byl projekt zařazen do výběrového řízení pro cenu Institutu otevřených dat (Open Data Institute) za společenský dopad (Open Data social impact award). V roce 2016 členové týmu přeložili dokumenty společnosti Sunlight Foundation, představené v PeaceTechLabu v Kostarice, a vytvořili řadu vizualizací pro město Xalapa a virtuální kampus OAS.

Show More
Map

Spojené státy americké

OpenStax Physics

Učebnici OpenStax College Physics využívají statisíce studentů po celém světě, řada vyučujících ji používá ve videích a dalších výukových materiálech.

Snímek iBook College Physics od OpenStax je licencován pod CC BY 3.0
Fotografie na pozadí: Seminar on differential equations and integration theory uživatele Milan Tvrdy je v režimu volného díla (public domain) Public Domain Mark

Snímek učebnice OpenStax Physics od Rice University je licencován pod CC BY 4.0

Učebnice a videa nejen, že vytvářejí hodnotný zdroj fyzikálních oborů, ale jsou užitečné pro všechny. Každý student, který používá učebnici OpenStax Physics – a samozřejmě každý bez ohledu na používanou učebnici – může používat videa jako podpůrný zdroj. Navíc, vyučující mohou upravovat text knihy College Physics pro vytváření vlastních výukových materiálů v podobě videopřednášek jako například Barbara Gilbertová na univerzitě Central New Mexico Community College. V těchto přednáškách volně dostupných na YouTube profesorka Gilbertová znázorňuje fyzikální koncepty původně v textové podobě, zpracovává ukázkové problémy a pomáhá studentům s příklady a grafy. Videa profesorky Gilbertové mají dohromady téměř 4 000 zhlédnutí. Učebnice College Physics zveřejněná pod licencí CC BY a s náklady méně než 50 dolarů na výtisk a zdarma v případě online přístupu ušetřila od chvíle zveřejnění studentům již přes 30 milionů dolarů – téměř 11 milionů jen za letošní rok. Během současného akademického roku ji použilo 110 861 studentů a od okamžiku vydání již celkově 306 932 studentů.

Show More

Přehled platforem

Pracujeme s nejrůznějšími platformami, abychom usnadnili objevování, sdílení a spolupráci na kreativitě a vědomostech. Zde jsou ty nejnápaditější tvůrci a projekty z našich partnerských platforem za rok 2016.
858 000 obrázků licencovaných pod CC

Od svého spuštění v roce 2009 si platforma 500px vydobyla silné postavení mezi weby s fotografiemi, a to jako platforma a trh pro sdílení a objevování obrázků vysoké kvality od nezávislých fotografů. Za jediný rok fotografové do této platformy přispěli více než 200 tisíci fotografiemi licencovaných pod CC, díky čemuž se již celkový počet obrázků licencovaných pod CC vyšplhal na 858 019.

Fotograf Moe Zoyari vytváří a publikuje sadu oceněných fotografií zaměřených na každodenní život Afghánců snažících se obnovit svůj život po nedávné válce.

Fotografie na pozadí: Iran by Moe Zoyari je licencována pod CC BY-NC-SA 3.0

Moe Zoyari​ je v Berlíně žijící íránský fotograf a producent, jehož práce se publikuje v médiích jako Newsweek, Time či Der Spiegel. Než se z Íránu přestěhoval do Berlína, strávil 44 dní v Afghánistánu jako fotodokumentarista americké armády, kde zachytil každodenní život Afghánců snažících se obnovit svůj život po nedávné válce. Moe Zoyari zveřejnil sadu těchto fotografií na platformě 500px pod CC licencemi; fotografie byly otištěny též v časopise Marie Claire a zajistily mu hlavní cenu ve fotografické soutěži PDNedu. Pochvaly se dočkal též od držitele Pulitzerovy ceny Kima Komeniche za své vzácné schopnosti kombinující “poetickou schopnost zachytit intimní moment v celé své kráse a schopnost navázat intimní vztah s cizinci”. Jeho fotografie na 500px mají již více než 44 000 zhlédnutí.

Show More
108 000 skladeb licencovaných pod CC

Archiv volně dostupné hudby (Free Music Archive - FMA) je komunita nezávislých umělců, kteří těží z hudební spolupráce. 97 % skladeb FMA je licencováno pod CC, či zveřejněno v režimu volného díla (public domain), přičemž v jednom roce umělci z FMA působili v dalších 22 000 skladbách, čímž navýšili celkový počet děl licencovaných pod CC na 108 770.

Spotlight: Orchestr The Freeharmonic Orchestra

Dvanáct umělců z celého světa se spojilo skrz Archiv volně dostupné hudby (Free Music Archive - FMA) k práci na společném albu “Freeharmonics Volume 1”.

Paradigma hudební spolupráce, orchestr Freeharmonic Orchestra, je skupina 12 hudebníků z celého světa, které svedl dohromady Archiv volně dostupné hudby (Free Music Archive – FMA). V čele se Stevem Combsem a Simonem Mathewsonem těchto dvanáctů umělců pracovalo ve tříčlenných skupinách vždy na třech skladbách metodou každý s každým, přičemž začínali nebo končili všichni dohromady. Výsledkem bylo album Freeharmonics (Vol. 1) licencované pod CC-BY, spolu se zdrojovými daty pro další úpravy. Se dvěma členy této skupiny byl pro epizodu podcastu na Rádiu svobodné kultury (Radio Free Culture) natočen rozhovor. Ten je dostupný zde.

“Myslím, že klíčovým prvkem celého projektu je snaha svést dohromady lidi z celého světa do jedné virtuální místnosti a tvořit umění… a to je na tom [FMA] to krásné.”

Show More
27,7 milionu digitálních objektů licencovaných pod CC

Europeana je evropská digitální knihovna nabízející více než 54 milionů záznamů kulturního dědictví z více než 3 500 kulturních institucí. Díky univerzálnímu nástroji CC0 jsou tyto záznamy bez jakýchkoliv omezení a přístupné skrze programovací rozhraní (API) Europeany. Záznamy Europeany navíc poskytují cenné informace o stavu autorského práva milionů objektů uložených v evropských kulturních institucích. Ke dnešnímu dni je již 27 712 679 objektů dostupno pod CC licencemi nebo v režimu volného díla (public domain). Díla v public domain jsou zatím nejčetnější skupinou s více než 12 miliony záznamů. Většina těchto děl jsou obrázky a texty, vedle videí, audio záznamů a 3D objektů.

Muzeum umění a designu v Hamburku (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg) spouští online platformu poskytující přístup k více než 7 000 dílům v režimu volného díla (public domain). Jedná se o díla secesní a starověké fotografie Japonska.

Fotografie na pozadí: Der Schauspieler Segawa Kikunojō III als Utsusemi, Blatt 3 aus der Serie: Die 54 Kapitel des Edo Violett od uživatele Utagawa Kunisada skrze MKG Sammlung Online je v režimu volného díla (public domain) CC0

Jako partner Europeany, Muzeum umění a designu v Hamburku (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg) obsahuje více než půl milionu děl tradičního, užitého i dekorativního umění. Nedávno muzeum spustilo online platformu, která zprvu zpřístupnila přes 7,000 obrázků objektů v režimu volného díla (public domain) skrze univerzální licenci CC0. Poskytnutí těchto fotografií koresponduje s prvotní muzejní myšlenkou „nabídnout lidem pracujícím v oblasti umění a řemesel vzorky ke studiu a imitaci s cílem zlepšení kvality děl regionálního charakteru“.

Show More
42,5 milionu článků licencovaných pod CC

Největší světová encyklopedie je vytvářena komunitně a je otevřeně licencovaná, se 100 % článků na Wikipedii licencovaných pod CC BY-SA. K dnešnímu dni přispělo 70 000 Wikipedia dobrovolníků k vytvoření 42,5 milionu článků v 294 jazycích.

Spotlight: Mapa Islandu ze 17. století

Jinak obskurní mapa Islandu ze 17. století byla využita k ilustraci článku o Islandu na Wikipedii, což vedlo k zvýšenému počtu zobrazení a využívání během fotbalového turnaje EURO 2016.

Mapa byla digitalizováná a nahrána na Wikimedia Commons Centrem pro výzkumné sbírky Edinburské univerzity (University of Edinburgh’s Centre for Research Collections) pod licencí CC BY a následně využita k ilustraci anglické a německé verze článku o Islandu na Wikipedii. Počet čtenářů těchto článků narostl během fotbalového turnaje EURO 2016, kdy fanoušci dychtili dozvědět se víc o Islandu a klikali na článek 27. června v exponenciálně vyšších počtech (když Island porazil Anglii 2:1). Místo toho, aby na ní padal prach v univerzitní sbírce, zaznamenala tato mapa více než 3,4 milionu zobrazení na Wikipedii.

Show More
381 milionů obrázků licencovaných pod CC

Flickr je i nadále největší online obrázkovou platformou s 381 101 415 obrázky licencovanýmí pod CC, nebo zveřejněnými v režimu volného díla (public domain). Od chvíle, kdy Flickr vloni přidal univerzální nástroj CC0 a značku volného díla, sdíleli uživatelé v režimu volného díla (public domain) přes 4,5 milionu obrázků.

Spotlight: Iniciativa The Multimedia Commons

Poté co Flickr uvolnil metadata pro 100 milionů svých fotografií a videí licencovaných pod CC (dataset YFCC100M) celé týmy vědců z celého světa tyto materiály používají k vývoji aplikací, experimentům s 3D rekonstrukcí a prozkoumávání lidských interakcí.

Screenshot search for “3d model” od YFCC100m Browser. Pro CC licenci každého obrázku, prosím klikněte na výsledky na této stránce.
Fotografie na pozadí: “3D Hackerspace Berlin _MG_3817” od uživatele BERLIN in 3D je licencována pod CC BY 2.0

V roce 2014 zveřejnily platformy Yahoo Labs and Flickr dataset „Yahoo-Flickr Creative Commons 100 Million“ obsahující metadata 99,2 milionu obrázků a 800 000 videí, které byly nahrány na Flickr pod jednou z CC licencí. O dataset okamžitě projevila zájem multiinstitucionální a výzkumná komunita nazvaná Multimedia Commons Initiative, stejně jako další výzkumníci, kteří k datasetu přidali další prvky a anotace a kteří začali experimentovat s novými metodami analýzy, kategorizace a vyhledávání. Dataset byl použit k výzkumu na poli počítačové analýzy (computer vision), zpracování obrázků a analýzy videoobsahu. Tak například, výzkumníci byli schopni zrekonstruovat 3D struktury jen z pouhých 2D obrázků, či s využitím geotagů jednotlivých obrázků prozkoumávat lidské interakce s určitými místy. Řada těchto objevů je zpětně sdílena s celou komunitou skrze univerzální nástroj CC0 a díky naší komunitě již dataset YFCC100M využili výzkumníci více než 1400krát ve 172 jazycích, což ve výsledku vedlo k 160 citacím.

Show More
160 000 vědeckých článků licencovaných pod CC

Od roku 2000 Veřejná knihovna vědy (Public Library of Science - PLOS) rozšiřuje otevřený přístup (open access) k vědeckým informacím. Za těch 16 let již publikovala více než 160 000 článků pod licencí CC BY v rámci časopisu PLOS ONE, prvního multioborového časopisu s otevřeným přístupem na světě, který 5 % svých článků označuje nástrojem CC0. Nicméně, PLOS je jen jedním z mnoha vydavatelů s otevřeným přístupem. V repozitář časopisů s otevřeným přístupem (Directory of Open Access Journals - DOAJ) je evidováno přes 2 miliony článků licencovaných pod CC, přičemž 52 % článků je publikovaných zlatou cestou otevřeného přístupu pod licencí CC BY.

Spotlight: Nástroj otevřeného přístupu Open Access Media Importer vytvořený týmem Vizualizace složité vědy (Visualizing Complex Science)

Tým Vizualizace složité vědy (Visualizing Complex Science) vytváří nástroj otevřeného přístupu Open Access Media Importer (OAMI) s cílem zpřístupnit vědecká multimédia veřejnosti.

Snímek z expozice Vizualizace složité vědy (Visualizing Complex Science) pořádané sdružením ASAP Accelerating Science Awards Program je zveřejněn pod licencí CC BY 3.0

Tým Vizualizace složité vědy (Visualizing Complex Science) se skládá z Daniela Mietchena, Raphaela Wimmera a Nilse Dagsson Moskoppa. Tento tým vytvořil nástroj otevřeného přístupu Open Access Media Importer (OAMI), nástroj, který dokáže vytáhnout a stáhnout doplňkové multimediální soubory z článků, repozitářů a úložišť s otevřeným přístupem (open access). Ke dnešnímu dni tento nástroj již nahrál více než 13 000 souborů na Wikimedia Commons a používá se ve více než 135 článcích anglické verze knihovny Wikipedia, které mají dohromady více než 3 miliony zhlédnutí. Tým Vizualizace složité vědy (Visualizing Complex Science) se za svou práci dočkal uznání od sdružení Accelerating Science Awards Program (ASAP), jehož Veřejná knihovna vědy (Public Library of Science – PLOS) byla hlavním sponzorem.

Show More
157 000 fotografií v režimu volného díla (public domain)

Unsplash je unikátní platforma na sdílení fotografií, jejíž komunita stojí na silných společenských normách ohledně sdílení a přispívání, navzdory - nebo lépe řečeno kvůli - tomu, že do sbírky všech 157 200 fotografií přispělo 29 000 fotografů skrze univerzální nástroj CC0, díky čemuž jsou jejich díla zveřejněna v režimu volného díla (public domain).

Fotograf Samuel Zeller používá platformu Unsplash k navýšení popularity, dostupnosti a distribuce svých děl, jakož i k získání nových obchodních klientů.

Pozadí: Geneva Arena, Le Grand-Saconnex, Switzerland od uživatele Samuel Zeller zveřejněné v režimu volného díla (public domain) skrze univerzální licenci CC0

Fotograf na volné noze pobývající ve švýcarské Ženevě, Samuel Zeller, je jedním z nejúspěšnějších fotografů komunity Unsplash. Ve svém zapáleném příspěvku na platformě Medium (též v režimu CC licencí), Zeller udává, že již několik let neúnavně používal nástroje s CC licencemi, aniž by svá díla volně zpřístupňoval, dokud neobjevil platformu Unsplash a některé své fotografie volně nezpřístupnil. Jeho sláva šla raketově vzhůru; K dnešnímu dni jeho fotografie na Unplash čítají přes 73 milionů zhlédnutí a 745 000 stažení. Jeho fotografie byly navíc užity v prezentaci společnosti Apple. Lidé z celého světa v současnosti vytvářejí nová díla s využitím jeho fotografií, včetně webových stránek, přebalů alb, pozadí pro aplikace na iPhone či přebaly knih. Díky jeho slávě jeho práce přitahuje klienty se zájmem o konkrétní fotografie. Jeho portfolio a počet webových stránek se rozrostly. Dnes vedle fotografií na Unplash s univerzální licencí CC0 nabízí veřejnosti i další portfolio své práce pod licencí CC BY.

“Moje fotografie se neustále zlepšují, čím dál víc lidí má povědomí o mé práci a mně přibývá více kontaktů, projektů a klientů než kdy dřív. Fotografie mají hodnotu, protože přijdou k užitku. Fotografie, které volně zpřístupňuji veřejnosti jsou, jako ukázka toho, co dovedu.”

Show More
5,8 milionu videí licencovaných podi CC

Známé pro své vysoce kvalitní videa a komunitu tvůrců, Vimeo nadále rozšiřuje své služby a zároveň udržuje stálý růst množství videí licencovaných pod CC.

Spotlight: “Alike,” krátký film

Otevřeně vytvořený a licencovaný, oceněný krátký film "Alike" byl na Vimeu přehrán více než 1,5 milionkrát.

Screenshot z krátkého filmu Alike od Pepe School Land je licencován pod CC BY-NC-ND 3.0

„Alike“ režírovali Daniel Martinez Lara a Rafa Cano Mende a byl vytvořen ve spolupráci s bývalými studenty Pepe-School-Land. Film byl vyvinut s využitím open source operačního systému Linux a Blenderu, bezplatného a open source nástroje pro 3D tvorbu. Film debutoval na 120 festivalech a získal téměř stejně tolik ocenění.

Show More
Za první rok rexistence 257 000 příspěvků licencovaných pod CC

Od doby, kdy platforma Medium v roce 2015 přidala pro své uživatele možnost CC licencí téměř 260 000 příspěvků bylo zveřejněno pod těmito licencemi nebo v režimu volných děl (public domain) pro svobodné šíření a užívání. Od května roku 2015 byly příběhy s licencemi CC nebo režimem volného díla (public domain) na platformě Medium čteny dohromady 66 887 202 minut, což je více než 127 let!

Novinář Scott Santens publikoval na platformě Medium široce čtený příspěvek varující před tím, že hluboké učení (deep learning) umělé inteligence může vést k nahrazení milionů pracovních pozic.

Fotografie na pozadí: Image ne yearf Scott Santens od uživatele Collision Conf je licencována pod CC BY 2.0

Santens je spisovatel pocházející z New Orleans, který píše pro noviny Boston Globe a časopis The Atlantic ohledně témat umělé inteligence a základního nepodmíněného příjmu (universal basic income). Na platformě Medium má již přes 17 000 sledovatelů a jeho příspěvek na téma hlubokého učení (deep learning) licencovaný pod CC zaznamenal již 98 000 přečtení a 3 000 doporučení. Příspěvek je zajímavý nejen pro zdůraznění vítězství světového šampiona Le Se-dola nad strojem ve hře Go, nebo „super ultra mega šachách“, ale hlavně pro varování, že takové hluboké učení (deep learning) umělé inteligence může vést k nahrazení milionů pracovních pozic. Příspěvek je volně ke sdílení, užívání a překladu s uvedením autora Scotta Santense.

Show More
30 milionů videí licencovaných pod CC

Od té doby, co YouTube v roce 2012 poprvé umožnilo uživatelům licencování pod CC, množství videí pod CC neustále stabilně roste, a to až k dnešním 30 milionům videí. CC BY videa mohou být upravována YouTube video editorem, kde je k dispozici i hudba licencovaná pod CC BY, kterou lze využít k synchronizaci s videi.

Spotlight: Public.Resource.Org

S více než 5 000 videi licencovaných pod CC BY zpracovaných vládními agenturami Spojených států nebo zabývajícími se jimi, je Public.Resource.Org jeden z top YouTube uživatelů licencí Creative Commons.

Public.Resource.Org spolupracuje s vládními agenturami Spojených států na digitalizaci a nahrávání videí na YouTube a Internet Archive, aby měla větší sledovanost a viditelnost pro občany. K dnešnímu dni má PublicResourceOrg kanál 47 milionů shlédnutí. Jeho nejvíce populární video pochází z Oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví (Mine Safety and Health Administration), které vypráví příběh o operátoru buldozeru, pohřbeného v dutině pod hromadou uhlí a o jeho bezpečné záchraně.

Show More
1,6 milionu 3D modelů licencovaných pod CC

Prosperující platforma a komunita 3D modelů, Thingiverse Obsahuje již 1 620 394 3D modelů licencovaných pod některou z variant CC nebo CC0 a neustále se rozrůstá. Modely licencované pod CC tvoří 98 % všech děl této platformy, která jsou poskytována jako soubory 3D modelů.

Model Lebka s dolní čelistí a zuby (Human Skull with Mandible and Teeth) 3D modeláře MacGyvera je přetvořena do podoby misky na bonbóny díky pěti úrovním úprav komunitou Thingiverse.

Fotografie na pozadí: TriSkullQuadraClops Candy Dish od uživatele infamousriz je licencována pod CC BY 3.0

Uživatel MacGyver vytvořil původní model Lebky s dolní čelistí a zuby (Human Skull with Mandible and Teeth) v roce 2012 a na Thingiverse ho sdílel pod licencí CC BY. V roce 2013 upravil MacGyver svůj model do podoby Rozkrájené lebky s dolní čelistí a zuby (Sliced Human Skull with Mandible and Teeth) a v roce 2014 uživatel LeFabShop celý model zjednodušil do chytře nazvané lebky Tvořit, či netvořit (To Make or Not to Make). V roce 2015 pak uživatel OpenSourceClassroom rozšířil tento model na Trojlebku (TriSkull) a nakonec v roce 2016 uživatel infamousriz z tohoto modelu vytvořil roztomilou a multifunkční Misku na bonbóny (TriSkullQuadraClops Candy Dish).

Show More
532 000 skladeb licencovaných pod CC

Od chvíle, kdy bylo Jamendo v roce 2004 založeno, se tato platforma z malé komunity indie hudby licencované podi CC rozrostla do prosperující platformy pro sdílení hudby, streamování a komerční licencování vedle CC licencí. Ke dnešnímu dni je katalog Jamenda z 99,8 % dostupný pod CC licencemi, s celkovým obsahem 532 929 skladeb sdílených více než 40 000 umělci z více než 150 zemí světa.

Spotlight: StrangeZero

StrangeZero, dvoučlenná skupina se zaměřením na elektronickou hudbu, zveřejnila 8 alb a 2 EP desky na platformě Jamendo pod CC licencemi, což vedlo k video a fotospolupráci s dalšími umělci a rozšířilo povědomí o volně dostupné hudbě.

Snímek ze skladby StrangeZero - Nanofly od skupiny StrangeZero and Gregοryho Cοlberta je licencovaný pod CC BY 3.0

Skupina StrangeZero neviděla Jamendo jen jako platformu pro distribuci hudby, ale jako způsob, jak participovat ve světě volně dostupné hudby a jak jej posílit. Tím rozšířili povědomí o licencích Creative Commons jako mechanismu pro sdílení umění. Řecká veřejnost si jejich úsilí všimla a skupinu zviditelnila v řecké televizi MTV Greece a MAD TV, kde byly licence Creative Commons zdůrazněny jako jeden ze zdrojů jejich úspěchu a zmíněna role CC licencí v hudebním průmyslu. Ke dnešnímu dni zaznamenaly alba skupiny StrangeZero na platformě Jamendo 1,9 milionu poslechnutí a více než 200 000 stažení.

Show More
29,4 milionu souborů licencovaných pod CC

Wikimedia Commons je repozitář mediálních souborů pro Wikipedii a všechny ostatní projekty Wikimedia, což znamená, že z tohoto úložiště pochází jakýkoli obrázek ilustrující článek Wikipedie. Většina souborů jsou obrázky, ale Wikimedia Commons obsahuje také zvukové soubory, video a dokumenty. K dnešnímu dni existuje 29 429 971 souborů pod licencí CC nebo v public domain, což je 84,8 % všech souborů v úložišti.

Soutěž Wiki miluje památky 2016 přiměla téměř 11 000 uživatelů z 42 zemí přispět fotografiemi památek a historických monumentů.

Fotografie na pozadí: Wat Arun od BerryJ je licencována pod CC BY SA 4.0

Wiki miluje památky (Wiki Loves Monuments) je každoroční mezinárodní fotografická soutěž, v rámci níž jsou fotografie památek a historických monumentů nahrávány na stránky Wikimedia Commons. V roce 2016 bylo do soutěže zasláno 277 365 fotografií od 10 748 účastníků z 42 zemí. Zvítězila fotografie historickéhoBerlínského Zemského soudu od Ansgara Korenga licencovaná pod CC BY.

“Pokud je Wikipedia příběhem světa, pak je soutěž Wiki miluje památky nejkrásnější obrazárnou.”

Show More

Děkujeme, že sdílíte

Letošní zpráva o stavu Creative Commons (State of the Commons) vypráví příběh nové vzrušující éry. Práce, která začala založením nadace Creative Commons před 15 lety a zrodem nyní již celosvětově rozšířených CC licencí, nás přivádí až sem, do chvíle, kdy se množství sdílených děl rozrostlo na 1,2 miliardy děl licencovaných pod CC, od výukových zdrojů a otevřených dat, přes výzkum až po hudbu, video, fotografie a mnohem víc.

I tak údaj 1,2 miliardy je jen část příběhu. Co všechno umožní, když jednotlivci a instituce z celého světa nejen, že své znalosti a výtvory volně zpřístupní, ale navíc převezmou štafetu po těch, kteří sdíleli svůj obsah a tento dál zpracují? Sdílení je začátek každého licencovaného díla, ale až spolupráce je cílem. Každá CC licence představuje nejen část obsahu, kreativního díla nebo produktu několikaletého výzkumu, ale i pozvánku ke společné práci - často asynchronně - s cílem vybudovat něco nového. Sdílení je mocný a nekonečný akt spolupráce a kolektivní aktivity.

Příběh Creative Commons byl dlouho jen o sdílení kreativity a vědomostí mezi pár lidmi na světě. Ale teď, víc, než kdy jindy, je to příběh komunity: celosvětové komunity, která se rozrostla okolo hodnot, které sdílíme, a změn, které sledujeme v místních skupinách. Jak je uvedeno v závěru zprávy, těšíme se na další rok, kdy CC komunita spustí první společně vytvořenou internetovou strategii, plán pro budoucnost internetu vytvořený jednotlivci z celého světa, kteří stojí za CC a globálním sdílením v podobě, v jaké jej dnes známe.

Síla a trvající dopad našeho společného snažení a sdílení, které jsme společně umožnili, jsou ztělesněny v energii a kreativitě projektů, které tato zpráva představuje. Doufáme, že zde uvedený výběr ukazuje jak to, čeho již bylo ke dnešnímu dosaženo, tak to, co nás ještě může čekat.

Děkujeme společnosti Google a řadě CC platforem, partnerů, institucí a jednotlivců z široké internetové komunity, kteří přispěli nezbytnými daty a informacemi ke vzniku této zprávy. Zprávu o stavu Creative Commons (State of the Commons) bylo možné vytvořit právě díky Vašim hodnotným příspěvkům - děkujeme!

Poděkování patří následujícím jednotlivcům a organizacím, kteří přispěli do letošní zprávy o stavu Creative Commons. Děkujeme!

Data ohledně rozšíření

Erin Simon, Google
Agnes Toth, Google
Brendan Hickey, Google
Pavel Nalivayko, Google
Gergely Orban, Google
Paul Haahr, Google

Příběhy o dopadu licencí

African Storybook Initiative – Tessy Welch
Coutinho Collection – Jos Damen
Horison – CC Indonesia
GeoNet – CC Aotearoa New Zealand
The British Museum a Sketchfab – Alban Denoyel
UNIR Open Education – Fabio Nascimbeni
Datos El Salvador – Datos El Salvador
COLIBRI – Jorge Gemetto
IQRA University – Amber Osman
Maya Zankoul – Naeema Zarif
OpenStax Physics – Sonya Bennett-Brandt
Dr. Amin Azzam – TJ Bliss

Platformy a přehledy

Joris Pekel, Europeana
Antje Schmidt, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
Martin Guerber, Jamendo
Cheyenne Hohman, Free Music Archive
Ross Oldenburg, Free Music Archive
Sylvia Ng, 500px
Summer Hu, 500px
Paul Friesen, 500px
Heather Balmain, 500px
Neil P. Quinn, Wikimedia Foundation
Guillaume Paumier, Wikimedia Foundation
Juliet Barbara, Wikimedia Foundation
Alex Stinson, Wikimedia Foundation
Maria Cruz, Wikimedia Foundation
Ewan McAndrew, Wikimedian in Residence at University of Edinburgh
Sean McGilvray, Vimeo
Brian Carver, YouTube
Alex Feerst, Medium
Jamie Talbot, Medium
Scott Santens, Writer
David Knutson, PLOS
Donna Okubo, PLOS
Kathryn Hurley, Makerbot
Frank Polcino, Makerbot
Tony Buser, Makerbot
Danielle Ward, DeviantArt
Matt Lee, Libre.fm

Překlady

arabština – Bilal Randeree, Ziad Bennour, Fawzi Baroud, Zahra Shikara, Abir Bouguerra
katalánština – Ignasi Labastida i Juan
čeština – Lucie Straková, Matěj Myška, Jan Zibner, Jiří Marek
němčina – John Weitzmann, Paul Klimpel, Alexander Baratsits, Daniel Hürlimann, Simon Schlauri, Anke Obendiek
hindština – Sanket Oswal
indonéština – Hilman Fathoni, Alifia Qonita Sudharto
japonština – Tasuku Mizuno, Mitsuru Maekawa, Tomo Watanabe, Maki Higashikubo
korejština – Soohyun Pae Malay, Muid Latif
slovenština – Angela Sobolčiaková, Silvia Lattová
španělština – Evelin Heidel, Jorge Gemetto, Claudia Cristiani
ukrajinština – Maksym Naumko
jorubština – Kayode Yussuf

Původ obrázků

Původ obrázků je uveden většinou pod nimi nebo vedle nich. Výjimky jsou uvedeny níže.

Členěné pozadí pro panel “1,2 miliardy děl zveřejněných pod licencemi Creative Commons” a panel “Rostoucí Commons” dostupné z https://creativecommons.org. Pro detaily jednotlivých obrázků se podívejte na webovou stránku.

Údaje a zdroje k datům

Show Acknowledgements