Top

Vitajte na každoročnom hodnotení globálnej spoločenskej činnosti Creative Commons-v našej správe o stave Commons.

Správa o stave Commons (SOTC) skúma širokú škálu kreativity a vedomostí, ktoré sú voľne k dispozícii celému svetu pod licenciami CC. V celej správe ukážeme, ako sa tento rok rozrástol a vyvíjal rozsah práce a správa skúma vplyv na rozhodovanie o našej kultúre.

V predchádzajúcich vydaniach SOTC, sme zamerali naše úsilie na meranie a vykazovanie kvantitatívnych údajov- napríklad, celkový počet otvorene licencovaných diel online, podiel licencií CC použitých v rôznych oblastiach a objem CC licencovaných diel, ktoré sú prístupné verejnosti prostredníctvom mnohých platforiem na online zdieľanie, v ktorých sú naše právne nástroje prevládajúce. Tieto údaje sú stále tu, ale tento rok sme sa rozhodli ísť ďalej: nová organizačná stratégia CC je zameraná na zvýšenie živosti a využiteľnosti commons (nielen na rozsah a objem), preto sa tiež sústredíme na príbehy a ľudí za kreativitou v commons.

V tomto roku zdôrazňujeme „príbehy o vplyve“ – ako globálne projekty, ktoré ťažia z CC ovplyvňujú človeka. Na kvantitatívnych údajoch nám však stále záleží (a navyše ide o výročnú správu!), ale commons sú viac ako čísla. Ukážeme si ako zdroje, kultúra a otvorenosť commons vylepšujú život všetkých občanov. Tohtoročný stav commons ukazuje, ako spolupráca a vďačnosť poháňajú commons a ich komunity a objavujú kreatívne možnosti zdieľania a osobné vzťahy medzi tvorcami okolo celého sveta, pretože commons pozývajú každého do spoločnej komunity.

Commons je spoločný čin celosvetovej úrovne, vo svete, kde sú stále častejšie odstraňované veci, ktoré sme spoločne vybudovali. Doteraz nikdy nebola potreba prístupu k poznatkom a kultúre tak naliehavá, tak cenná a tak životne dôležitá. Potrebujeme commons, ich étos a ich prispievateľov viac ako inokedy a sme vďační tým, ktorí nám ich pomáhajú budovať.

V spolupráci s našimi celosvetovými komunitami sme identifikovali na bližšiu charakteristiku niektoré z najzaujímavejších, pôsobivých a povzbudzujúcich ľudí a projektov. Sme nadšení, že môžeme tieto profily zdieľať a dúfame, že nájdete nejakú inšpiráciu priblížiť prácu, ktorú robíte tak, že bude otvorenejšia, kolaboratívnejšia a poháňaná vďakou. Ďakujeme ako vždy za vaše príspevky do commons.

S vďačnosťou,

Ryan Merkley
CEO, Creative Commons
@ryanmerkley

Show More About Our Focus and Process

1,2 miliardy

  diel licencovaných pod licenciami Creative Commons

2016
1 204 935 537
0
2015
1 118 900 000
0
2014
882 000 000
0
2010
400 000 000
0
2006
140 000 000
0
65

Creative Commons diela zdieľané pod „Free Culture“ licenciami

Rozdelenie podľa typu licencie:

 CC0: 6%

 Other Public Domain Tools: 2%

CC BY: 20%

CC BY-SA: 37%

CC BY-NC-ND: 14%

CC BY-NC-SA: 13%

CC BY-NC: 6%

CC BY-ND: 2%

Metropolitan Museum of Art v New Yorku zverejnilo 375 000 digitálnych diel v „public domain“ pod CC0

Celkové množstvo diel v public domain označené CC nástrojmi

pd
Fotografia na pozadí: „Južné záhrady“ od Paula Kleena (Ge(Nemec, narodený vo Švajčiarsku, Münchenbuchsee 1879-1940 Muralto-Locarno) cez Metropolitan Museum of Art je v public domain prostredníctvom CC0

Okolo sveta

Map

Afrika

Africká rozprávková iniciatíva

Na kontinente, kde tradičné nakladateľstvo produkuje relatívne málo titulov v afrických jazykoch, iniciatíva Afrických rozprávok poskytuje otvorený prístup k tisícom obrazových rozprávkových kníh pre detskú gramotnosť, radosť a fantáziu.

Obrázok od Wiehan de Jager, Africká rozprávková iniciatíva je licencovaný pod CC BY 3.0

Africká rozprávková iniciatíva spolupracuje s organizáciami a jednotlivcami na uľahčení prístupu k rozprávkovým knihám a pre používateľov vytvára nástroje na webových stránkach na ich tvorbu, prekladanie a prispôsobovanie. Táto iniciatíva zatiaľ vytvorila rozprávkové knihy v 94 afrických jazykoch, s podporou 30 partnerských organizácií z celej Afriky. Viacero projektov v rôznych krajinách používa tieto webové stránky a/alebo rozprávkové knihy s podporou projektového tímu z afrických rozprávok: školy či komunitné knižnice slúžia ako pilotné lokality; vlády používajú obsah na svojich platformách na ich tlačenie a distribúciu; partneri pridávajú a používajú obsah vo svojich programoch rozvoja gramotnosti. Okrem toho projekt slúži aj pedagógom, ktorí integrujú nástroje webovej stránky a rozprávkové knihy do svojich vzdelávacích programov pre prípravné služby tréningových programov, rovnako ako aj prednášajúci na vysokých školách podnecujú ich postgraduálnych študentov, aby experimentovali a skúmali využitie afrických rozprávok. Remixovateľný obsah takisto inšpiroval Globálny projekt afrických rozprávok (Global African Storybook Project), ktorý prekladá príbehy do iných jazykov, v ktorých existuje obmedzený počet zdrojov pre detské vzdelávanie. V septembri 2016 táto iniciatíva obsahovala 730 rozprávkových kníh a 2 754 prekladov/úprav. Len počas dvoch rokov bolo v priemere 4800 návštevníkmi mesačne stiahnutých 636 803 rozprávkových kníh, pričom 2800 bolo stiahnutých novými návštevníkmi stránky. Ďalej Svetový projekt afrických rozprávok  priniesol 460 prekladov do 26 jazykov. Približne 30 až 400 titulov afrických rozprávok bolo znovu publikovaných na rôznych akademických a obchodných stránkach.

Show More
Map

Senegal

Coutinho kolekcia

Kolekcia 752 fotografií Profesofa Roela Countinho obsahuje rozmanité scény zo života počas vojny, vrátane tanca, nemocnice a PAIGC hnutia odporu.

Fotografia na pozadí: Svadobná hostina Francisco Mendesa od Roela Coutinho prostredníctvom Wikimedia Commons je licencovaná CC BY-SA 4.0

Profesor Roel Coutinho daroval do commons 752 fotografií jeho zdravotníckych postupov od roku 1973-1974. Ide o fotografie z obdobia posledných rokov boja za nezávislosť v Senegale a Guinei-Bissau proti portugalskej koloniálnej nadvláde.

Tieto fotografie, pôvodne umiestnené v knižnici v Centre afrických štúdií v Leidene v Holandsku, sú fascinujúcim pohľadom do dôležitej časti zriedka diskutovanej africkej histórie, tej, ktorá je životne dôležitá pre históriu afrického kontinentu.

Projekt je novo nahraný na Wikipediu po úspešnej výstave v Avignone vo Francúzsku v roku 2013. Metadáta spojené s projektom možno nájsť na Wikimedii Commons a sú zdieľané pod CC BY-SA licenciou.

Show More
Map

Indonézia

Horison

Indonézsky literárny časopis Horison a CC Indonézia digitalizujú 264 starých historických udalostí od roku 1960 do súčasnosti, ktoré budú začlenené do školského učiva literatúry.

Horison Magazine, issued December 1977 od Horison Magazine je licencovaný pod CC BY-SA 4.0

CC Indonézia pracuje od roku 2013 na digitalizácii, aby mohla poskytnúť v Indonézii bezplatný prístup ku kultúrnym dokumentov, avšak tohtoročná dohoda s časopisom Horison je medzníkom v ich schopnosti pracovať s kultúrnymi inštitúciami a tvorcami na ukladaní ich obsahu a zachovaní modernej indonézskej histórie pomocou Wikimedie a ďalších zberných miest kultúrneho obsahu (cultural content aggregators). Indonézsky CC tím pracoval priamo s redakčnou radou a Wikimediou Indonézia s cieľom naučiť ich nahrať svoje materiály na Wikimedia a tiež ich vzdelával o význame CC BY-SA, voľnejšej užívateľskej licencii, ktorá umožňuje rozmanité využitie, vrátane spracovania (remixovania) aj komerčného používania archívu. V budúcnosti bude CC tím pokračovať v práci s Horison na zachovávaní ich obsahu.

Práca indonézskeho CC tímu dokazuje, že pokračujúce vzťahy s kultúrnymi inštitúciami sú životne dôležité pre rast commons, a že malá skupina angažovaných dobrovoľníkov môže plniť svoju úlohu pri zachovávaní bohatej histórie. Hoci projekt má iba niekoľko mesiacov, od decembra 2016 bol na internete zobrazený takmer 750 000 krát.

Show More
Map

Spojené štáty americké

Dr. Amin Azzam

Ako súčasť práce počas kurzu na univerzite, študenti medicíny pod vedením Dr. Amina Azzama upravili a zlepšili CC licencované články na Wikipedii,ktoré boli v priebehu roka zobrazené viac ako 22 miliónkrát.

Dr Amin Azzam od Kathleen Krushas je licencovaný pod CC BY 4.0
Fotografia na pozadí: Úprava Wikipedie v prospech lekárskej fakulty – plagát z roku 2016 od Amin Azzam, Lane Rasberry, James Heilman, Kingsley Otoide, Jack McCue je licencovaný pod CC BY SA 4.0

Za podpory Wiki Education Foudation vytvoril Azzam kurz pre UC Berkeley-UCSF Spoločný Medicínsky Program, ktorý podnecuje a podporuje študentov medicíny v ich úsilí o úpravu článkov na Wikipedii na témy súvisiace so zdravím. Dopad práce týchto študentov je opísaný vo výskumnom článku s názvom: „Prečo by lekárske fakulty mali využívať Wikipediu: Príspevok študentov medicíny v poslednom ročníku štúdia do článkov na Wikipedii pre akademický prospech jednej školy“, ktorý bol neskôr publikovaný v Academic Medicine a v popredných akademických medicínskych časopisoch.

Lekárske a so zdravím súvisiace články na Wikipedii patria medzi články najviac prehliadané širokou verejnosťou. Články, ktoré upravili a zlepšili študenti lekárskej fakulty počas seminára Dr. Azzama, boli zobrazené 1,1 miliónkrát v priebehu dvoch mesiacov, počas ktorých ich študenti aktívne upravovali. Celkovo 42 článkov bolo súhrnne prezretých viac ako 22 miliónkrát v priebehu minulého roku.

Práca Dr. Azzama vytvorila kurz založený výhradne na otvorenom pedagogickom prístupe, ktorý vyústil do nových diel pridanách do commons a k úprave existujúcich diel na Wikipedii.

Show More
Map

Libanon

Maya Zankoul

Populárna libanonská ilustrátorka, autorka webových komixov a blogerka Maya Zankoul šíri posolstvo commons prostredníctvom svojho umenia, dizajnového štúdia a video spoločnosti wezank.

Cover of Amalgam Vol. 2 od Maya Zankoul je licencovaný pod CC BY-NC 3.0

Prvá kniha Zankoulovej s názvom Amalgam bola publikovaná v roku 2009 pod licenciou CC BY-NC. Kniha čerpá z jej obľúbených webových komixov skúmajúcich život, prácu a umenie v Bejrúte i mimo neho.

Dielo Zankoulovej sa venuje vzťahu medzi kultúrami, s ilustráciami ovplyvnenými jej bohatým umeleckým svetom. Jej najnovšia kniha, Bejrút – New York, bola zverejnená na jeseň tohto roku.

„Zistila som, že moje ilustrácie umožňujú ľuďom vidieť veci inak. To im umožňuje vykročiť mimo ich status quo.“

Show More
Map

Nový Zéland

Geonet

Na Novom Zélande sú zemetrasenia a iné prírodné katastrofy ľahšie sledovateľné a pochopiteľné vďaka otvoreným údajom poskytnutých GeoNet, oficiálnej geologickej stránke ohrozenia Nového Zélandu.

Fotografia na pozadí: Inland and Seaward Kaikouras and Clarence River mouth, Marlborough, Nový Zéland, 28 október 2009 od Phillipa Cappera je licencovaná pod CC BY 2.0

GeoNet prijal CC BY licencie, aby poskytoval rozhodujúce, voľne dostupné informácie a rýchlu reakciu na zemetrasenia, sopečné činnosti a cunami. Jeho takmer okamžité údaje licencované pod CC BY a v otvorenom formáte sú opakovane používané každý deň pre núdzové riadenie, výskum, priemyselné využitie a pre verejnosť. GeoNet sa stala hlavným nástrojom pre svetové navigačné systémy, meracie prístroje, geotechnické poradenské spoločnosti, miestne a ústredné vlády, rovnako ako aj pre národné a medzinárodné vysoké školy a výskumné organizácie. V roku 2016 bolo zaznamenaných viac ako 32 000 zemetrasení a GeoNet prostredníctvom svojho otvoreného formátu zmenil spôsob, akým sa verejnosť dozvedá a učí o zemetraseniach.

Dňa 14. novembra 2016 bolo zemetrasenie v Kaikoura s magnitúdou 7,8 a na stránku GeoNetu bolo spolu 250 miliónov prístupov pomocou aplikácií tretích strán – ľudia po celom svete chceli poznať silu zemetrasenia a čo to pre nich znamená. GeoNet rozposlal v ten deň 206 miliónov informačných správ prostredníctvom svojej aplikácie, webovej stránky a sociálnych médií.

Vzhľadom na dostupnosť GeoNetu existuje stále viac informácií o celej rade bezpečnostných protokolov, ako napríklad, kde sa treba pohybovať, aby sa človek vyhol cunami a rady o tom, akú veľkosť následného otrasu treba očakávať. Po celom svete boli vyvinuté nové poznatky a výskum prostredníctvom takto licencovaných dát umožňujúce zákonné opätovné použitie.

Show More
Map

Uruguaj

Colibri

Úložisko Universidad de la República Colibri rýchlo rozširuje otvorený prístup k akademickému výskumu naprieč Uruguajom a zároveň zvýšuje povedomie o dôležitosti otvorených licencií.

Colibri: Communities od Universidad de la República je licencovaný pod CC BY-NC-ND

Universidad de la República je najdôležitejšou univerzitou v Uruguaji a je verejná, bez poplatkov a otvorená pre všetkých študentov. Vedúci projektu Colibri dúfajú, že skúsenosti z výhod otvoreného prístupu presvedčia univerzitu posunúť sa z viac obmedzujúcich licencií, ako sú CC BY-NC-ND, k otvorenejším licenciám ako sú CC BY-SA.

Iba v roku 2016, sa zbierky univerzity rozrástli o 6 132 nových diel, 60 nových zbierok, 3 012 107 vyhľadávaní a 954 475 stiahnutí.

Show More
Map

Spojené kráľovstvo

Britské múzeum a Sketchfab

Britské múzeum zverejnilo 128 modelov na Sketchfab, čo poskytuje lepší prístup a interakciu s múzejnou 3D zbierkou, než kedykoľvek predtým.

Fotografia z 3D modelu: hlavy Amenemhata III zo žule z britského múzea cez Sketchfab je licencovaná pod licenciou CC BY-NC 4.0
Fotografia na pozadí: „Black“ pyramída Amenemheta III od Vincenta Browna je licencovaná pod CC BY 2.0

Okrem ponuky licencovania pod CC, 3D obsah publikovaný platformou Sketchfab uľahčuje múzeu zdieľať príspevky na sociálnych médiách a cez WordPress s integrovaným ovládacím prvkom (widget). Zbierke sôch britského múzea, ktorá siaha od kultovej sochy Ramsesa II k modelu samotného múzea, patrí vedúca pozícia v rozsiahlosti interakcie kultúrneho dedičstva s 3D modelmi a tlačou. Vzhľadom k tomu, že CC BY-NC licencia umožňuje sťahovanie súborov, diela môžu byť zdieľané rôznymi spôsobmi.

Múzeum nahralo alebo spracovalo viac ako 100 samostatných prác a modelov do svojej zbierky, ktorá má za sebou od svojho vzniku viac ako 200 000 pozretí a 20 000 stiahnutí.

Show More
Map

Španielsko

UNIR Fabrika otvorených pedagógov (Open Educators Factory)

Universidad Internacional de la Rioja spustila platformu Fabriky otvorených pedagógov pre univerzitných profesorov, aby sa učili a zapojili do otvorených postupov v oblasti vzdelávania.

Obrázok poskytol Fabio Nascimbeni, UNIR je licencovaný pod CC BY 4.0

UNIR je globálna, 100% otvorená online univerzita založená v roku 2009 v Logroño v Španielsku. Platforma Fabriky otvorených pedagógov, nový projekt od podpredsedu kancelárie Transferu poznatkov a technológií, si kladie za cieľ zlepšiť schopnosť univerzitných pedagógov používať otvorené prístupy v ich každodennej pedagogickej práci. Vyplnením dotazníka sa môžu univerzitní profesori a lektori sami ohodnotiť v ich „schopnostiach otvorenosti“, pokiaľ ide o otvorený dizajn, otvorený obsah, otvorené pedagogické a hodnotiace postupy. Môžu tiež získať personalizované usmernenia (lekcie, videá, kurzy), aby ďalej preniesli otvorenosť do všetkých stránok svojej činnosti. Zároveň predstavitelia vysokých škôl, ktorí chcú zlepšiť možnosti otvorenosti svojich pedagógov, môžu zhodnotiť, ako sú na tom ich zamestnanci vo vzťahu k rôznym rozmerom otvorenosti, identifikovať majstrov v otvorenom vzdelávaní, ktorí môžu inšpirovať ostatných, aby prijali otvorené prístupy.

Počas niekoľkých málo rokov absolvovalo univerzitu UNIR viac ako 38 900 študentov zo 79 krajín a tá poskytla viac ako 1350 hodín online kurzov. UNIR zamestnáva viac ako 1000 akademických pracovníkov po celom svete a 500 administratívnych a podporných odborníkov. Úspech univerzity vo svojom poslaní, ktoré spája vzdelávanie s podnikaním, pomáha celosvetovému vzdelávaniu prijať otvorenosť a otvorene inovovať.

Show More
Map

Pakistan

IQRA univerzita

Na IQRA univerzite v Karachi v Pakistane je juhoázijský časopis manažmentu (South Asian Journal of Management) na základe ScholarOne of Thomson Reuters považovaný za jeden z popredných časopisov vo svete.

Fotografia na pozadí: IQRA univerzita hlavná budova od Hassana Dara je licencovaná pod CC BY-SA 3.0

Použitie Creative Commons umožnilo časopisu, ktorý je polročne vzájomne preskúmavaný (spôsobom peer-reviewed), prijať rozmanitejší pohľad vo vzťahu k jazyku, náboženstvu, kultúre, politike, technológiám a ekonomike. Tento časopis je licencovaný pod CC BY-SA od roku 2014 a od roku 2012 bol citovaný 95 krát.

Používanie týchto licencií uľahčuje výskumníkom spoluprácu v rámci interdisciplinárnych projektov, vrátane spracovania. V tomto roku získal časopis od pakistanskej vlády najvyššie ocenenie v oblasti vyššieho vzdelávania a podnikol kroky, aby sa pripojil k OASPA, prestížnej Open Access Scholarly Publishing Association.

„EIC Muhammad Imtiaz Subhan a výkonný redaktor Amber Osman veria v širokosiahle zdieľanie vedomostí. Creative Commons poskytujú platformu pre zákonnú ochranu a poskytujú ochranu SAJMS výskumnej práci na otvorenom prístupe.“

Show More
Map

Salvádor

Datos El Salvador

Prvý portál otvorených dát v Salvádore DatosElSalvador.org je vytvorený zo strany občanov a v plnom rozsahu licencovaný pod Creative Commons.

Obrázok z Graduados Ingeniería, Maestría y Doctorado en El Salvador (2010-2014) od OKFN El Salvador je licencovaný pod CC BY-NC 4.0

Od roku 2014, DatosElSalvador.org publikoval viac ako 500 zdrojov dát, ktoré boli opakovane použité, vrátane podnikateľov, novinárov a výskumníkov. Projekt CC El Salvádor a Open Knowledge International El Salvador, DatosElSalvador.org sa podieľal na mnohých konferenciách a akciách ako Open Knowledge Day v roku 2014 a 2017, počas ktorých boli používané otvorené dáta a otvorené licencie. V tomto roku projekt postúpil do užšieho výberu Inštitútu otvorených údajov pre ocenenie sociálneho dopadu otvorených dát. V roku 2016, členovia tímu preložili dokumenty nadácie Sunlight, prezentované na PeaceTechLab v Kostarike a vytvorili rad vizualizácií pre mesto Xalapa a OAS virtuálne internáty.

Show More
Map

Spojené štáty americké

OpenStax Physics

Učebnicu OpenStax College Physics používajú stovky tisíc študentov po celom svete a je pedagógmi upravená do videí a ďalších vzdelávacích materiálov.

Fotografia z College Physics iBook od OpenStax je licencovaná pod CC BY 3.0
Fotografia na pozadí: Seminár o diferenciálnych rovniciach a teórii integrácie od Milana Tvrdého je v „public domain“ cez Public Domain označenie

OpenStax Physics fotografia z Rice Univerzity je licencovaná pod CC BY 4.0

Učebnice a videá nielenže predstavujú hodnotný zdroj pre kurzy fyziky, ale sú k dispozícii pre každého. Každý študent pomocou OpenStax Physics – a samozrejme, ktokoľvek, bez ohľadu na to, akú učebnicu používa – môže použiť aj video ako doplnkový zdroj. Okrem toho učitelia môžu používať texty z College Physics a vytvárať z nich vlastné výukové materiály, ako napríklad prednáškové videá vytvorené Barbarou Gilbertovou na Central New Mexico Community College. V týchto prednáškach, voľne dostupných na YouTube, profesorka Gilbertová načrtáva pojmy fyziky popísané v texte, rieši vzorové problémy a pomáha študentom pri vypĺňaní vzorcov a grafov v praxi. Videá profesorky Gilbertovej majú takmer 4000 pozretí.

CC BY-licencované a vytlačené majú cenu menej ako 50 dolárov a cena online je 0 dolárov, College Physics ušetrila študentom viac ako 30 000 000 dolárov odkedy boli prednášky zverejnené – takmer 11 000 000 dolárov iba v tomto roku. Prednášky boli použité 110 861 študentmi počas tohto akademického roka a 306 932 študentmi od zverejnenia.

Show More

Aktuality platformy

Pracujeme s platformami online obsahu, aby bolo jednoduché zistiť, zdieľať a spolupracovať na kreativite a vzdelaní. Tu sú niektoré od najzaujímavejších tvorcov a z projektov z našich partnerských platforiem za rok 2016.
858 000 snímkov licencovaných pod CC

Od svojho spustenia v roku 2009 500px si vybudoval pevnú pozíciu medzi fotografiami presýteným webom ako platforma a trh pre zdieľanie a objavovanie vysoko kvalitných snímok nezávislých fotografov. V jedinom roku „500px fotografi" prispeli takmer 200 000 snímkami pod licenciami CC; celkovo CC licencované snímky nachádzajúce sa na platforme narástli na 858 019.

Fotograf Moe Zoyari zaznamenáva a uverejňuje sadu ocenených fotografií znázorňujúcich každodenný život Afgáncov pokúšajúcich sa začať nový život po vojne.

Fotografia na pozadí: Irán od Moe Zoyari je licencovaná pod licenciou CC BY-NC-SA 3.0

Moe Zoyari iránsky fotograf a multimediálny producent žijúci v Berlíne, ktorého práca bola uverejnená v Newsweek, v Times a v Der Spiegel. Predtým, než sa z Iránu presídlil do Berlína, strávil 44 dní v Afganistane ako fotoreportér s americkou armádou, kde zaznamenával každodenný život Afgancov pokúšajúcich sa začať nový život po vojne. Vydal súbor týchto fotografií na 500px pod CC licenciami; fotografie boli vystavené v Marie Claire a vyhral za ne hlavnú cenu na fotografickej súťaži PDNedu. Uznanie získal aj od víťaza Pulitzerovej ceny Kim Komen pre jeho neobyčajné nadanie, ktoré spája „poetickú schopnosť zachytiť okamih intimity zo širokej perspektívy s ľudskými zručnosťami nevyhnutnými nadviazať intímny fotografický vzťah s priestorom plným cudzích ľudí.“ Jeho fotografie na portáli 500px boli pozreté viac ako 44 000 krát.

Show More
108 000 skladieb licencovaných pod CC

Free Music Archive je komunita nezávislých umelcov, ktorí profitujú z hudobnej spolupráce. 97% FMA skladieb je licencovaných pod CC alebo „public domain" a počas jedného roka FMA umelci prispeli ďalšími 22 000 skladieb, čím celkový súčet CC licencovaných diel dosiahol počet 108 770.

Spotlight: Freeharmonic Orchestra

Dvanásť umelcov z celého sveta sa spojilo cez FMA, aby spoločne vytvorili album „Freeharmonics Volume 1”.

Príkladom hudobnej spolupráce je Freeharmonic Orchestra; ide o skupinu 12 hudobníkov z celého sveta, združenú do Free Music Archive. Na čele so Stevom Combsom a Simonom Mathewsonom pracoval tucet umelcov v skupinách po troch na troch zvukových stopách, každý v kole s každým, a buď vždy na začiatku alebo na konci hrali ich časti dohromady. Výsledkom bol album Freeharmonics (vol. 1) licencovaný pod CC BY spoločne s formátom stem, ktorý je k dispozícii pre ďalšie remixovanie. Dvaja členovia skupiny robili rozhovor pre epizódu Radia Free Culture, ktorý si môžete vypočuť tu.

„Myslím si, že najdôležitejšia vec celého projektu je prinútiť ľudí z celého sveta, aby sa spoločne stretli vo virtuálnom priestore a robili umenie … a to je úžasná vec na [FMA].”

Show More
27,7 milióna objektov licencovaných pod CC

Europeana je európska digitálna knižnica, ktorá ponúka viac ako 54 miliónov záznamov kultúrneho dedičstva z viac než 3 500 kultúrnych inštitúcií. Vďaka CC0, tieto záznamy sú dostupné bez obmedzení a môžu byť prístupné prostredníctvom API (Application Programming Interface) Europeany. Záznamy z Europeany tiež poskytujú cenné informácie o stave autorských práv miliónov objektov umiestnených v európskych kultúrnych inštitúcií. K dnešnému dňu je 27 712 679 objektov k dispozícii pod licenciami CC alebo v public domain. Diela v public domain sú zďaleka najväčšou skupinou, s viac ako 12 miliónov záznamov. Väčšina z týchto diel sú obrázky a texty, k tomu ešte patria videá, zvukové nahrávky a 3D objekty.

Hamburgské múzeum umenia a dizajnu spustilo online platformu poskytujúcu prístup k viac ako 7 000 dielam Art Noueau a starých fotiek Japonska v public domain.

Fotografia na pozadí: Herec Segawa Kikunodžo III ako Utsusemi, list 3 zo série: 54 kapitola Edo Violett od Utagawa Kunisada cez MKG Sammlung Online je v public domain pod CC0

Hamburgské múzeum umenia a dizajnu, ako partner Europeany, obsahuje viac ako pol milióna umeleckých diel, diel úžitkového a dekoratívneho umenia. Nedávno múzeum spustilo on-line platformu, ktorá sprístupnila verejnosti prvú zbierku s viac ako 7 000 snímkami objektov v public domain pod CC0. Poskytnutie týchto fotografií je v súlade so základným poslaním múzea „ponúknuť osobám pracujúcim v oblasti umenia a v remeselnej výrobe príklady pre štúdium a napodobňovanie, aby sa zlepšila kvalita práce regionálnych dielní.”

Show More
42,5 milióna článkov licencovaných pod CC

Najväčšia svetová encyklopédia, Wikipédia využíva otvorené licencie, pričom všetky jej články (t.j. 100 % prípadov) sú licencovné pod licenciou CC BY-SA. K dnešnému dňu tak na Wikipédii prispelo 70 000 dobrovoľníkov 42,5 miliónmi článkov v 294 jazykoch.

Spotlight: Mapa Islandu zo 17. storočia

Inak takmer neznáma mapa Islandu zo 17. storočia bola použitá ako ilustrácia v článku o Islande na Wikipédii, čo viedlo k zvýšenému prezeraniu mapy a jej využívaniu počas európskeho futbalového turnaja v roku 2016.

Mapa bola digitalizovaná a nahratá na Wikimedia Commons Centrom pre výskum zbierok na edinburgskej univerzite pod licenciou CC BY a následne použitá pre ilustrovanie anglických a nemeckých článkov na Wikipédii o území Islandu. Čítanosť týchto článkov na Wikipédii vzrástla počas európskeho futbalového turnaja v roku 2016, keď 27. júna futbaloví fanúšikovia dychtiví dozvedieť sa viac o Islande, klikali na článok a mapy v exponenciálných číslach (v tento deň Island porazil Anglicko 2-1). Namiesto toho, aby mapa ležala nevyužitá v zbierke univerzity, bola na Wikipédii zobrazená viac ako 3,4 miliónkrát.

Show More
381 milliónov snímok licencovaných pod CC

Flickr je naďalej najväčšou on-line fotografickou platformou s 381 101 415 CC licencovanými alebo v „public domain" snímkami. Odkedy Flickr pridal minulý rok možnosti CC0 a „Public Domain" označenia, užívatelia zdieľali viac ako 4,5 milióna snímok v public domain.

Spotlight: Multimedia Commons Initiative

Potom ako Flickr sprístupnil metadáta pre 100 miliónov fotiek a videí licencovaných pod CC (súbor dát YFCC100M) používajú ich tímy vedcov po celom svete na vytváranie aplikácií, experimentovanie s 3D objektmi a skúmanie interakcie ľudí s miestami.

Fotografia o hľadaní „3d modelu” od YFCC100m vyhladávača. Pre žiadosť o CC licenciu na každom snímku, kliknite cez výsledky vyhľadávania na stránke.
Fotografia na pozadí: „3D Hackerspace Berlin _MG_3817” od BERLIN v 3D je licencovaná pod CC BY 2.0

V roku 2014, Yahoo Labs a Flickr sprístupnili Yahoo-Flickr Creative Commons 100 miliónový dataset obsahujúci metadáta 99,2 milióna snímok a 800 000 videí, ktoré boli nahrané na Flickr pod jednou z CC licencií. Od tej doby sa viacinštitucionálna spolupráca a výskumná komunita s názvom Multimedia Commons Initiative rozrástla okolo tohto datasetu, pričom výskumníci prispievajú ďalšími funkciami a anotáciami, a experimentujú s novými metódami analýzy, triedenia a vyhľadávania. Dataset bol použitý pre výskum v oblastiach, ako je počítačové videnie (computer vision), spracovanie obrazu a analýza obsahu videa. Napríklad výskumníci boli schopní rekonštruovať 3D objekty z 2D obrazov, popri využívaní geotagov obrázkov na výskum interakcie ľudí s miestami. Mnoho objavov vzniknutých z týchto doplnkových údajov je spätne zdieľaných s komunitou prostredníctvom CC0 a vďaka tomuto spoločenstvu bol dataset YFCC100 použitý vedcami viac ako 1400 krát v 172 jazykoch, čo má za následok 160 výskumných citácií.

Show More
160 000 výskumných článkov licencovaných pod CC

Od roku 2000, Verejná knižnica vedy (Public Library of Science - PLOS) podporuje otvorený prístup k vedeckému výskumu. Pred 16 rokmi publikovala viac ako 160 000 článkov pod licenciou CC BY prostredíctvom PLOS ONE, prvého multidisciplinárneho časopisu otvoreného prístupu na svete, ktorý vydáva 5% svojich článkov pod CC0. PLOS je síce iba jedným z mnohých vydavateľov s otvoreným prístupom, avšak s Adresárom časopisov s otvoreným prístupom (Directory of Open Access Journals - DOAJ) informuje o viac ako 2 miliónoch článkoch publikovaných na internete pod CC, s 52% publikovaných pomocou „OA zlatý štandard licencie CC BY".

Spotlight: Open Access Media Importer od Visualizing Complex Science

The Visualizing Complex Science tím vytvoril Open Access Media Importer (OAMI), aby boli vedecké multimédiá prístupné verejnosti.

Visualizing Complex Science pozostáva z Daniela Mietchena, Raphaela Wimmera a Nilsa Dagssona Moskoppa. Tím vytvoril Open Access Media Importer (OAMI), internetový bot, ktorý dokáže zozbierať a stiahnuť doplnkové multimediálne súbory z vedeckých článkov, úložísk a dátových úložísk s otvoreným prístupom. K dnešnému dňu tento internetový bot nahral viac ako 13.000 súborov na Wikimediu Commons a bol použitý vo viac ako 135 anglických článkoch na Wikipedii, ktoré spolu zaznamenali viac ako 3 milióny zhliadnutí. Visualizing Complex Science bol uznaný za svoje úsilie prostredníctvom Acceletating Science Awards Program (ASAP), ktorého hlavným sponzorom bol PLOS.

Show More
157 000 fotografií v „public domain“

Unsplash je unikátna platforma na zdielanie fotografií, ktorej komunita priľnula k silným sociálnym normám pre zdieľanie a prispievanie, a to napriek tomu, alebo práve preto, že všetky 157 200 fotografie sú príspevkom 29 000 fotografov používajúcich CC0, ktorí úspešne zaraďujú svoje diela do „public domain".

Fotograf Samuel Zeller využíva platformu Unsplash na získanie popularity, dátových prenosov, distribúcie a obchodnej klientely pre svoje diela.

Fotografia na pozadí: Geneva Arena, Le Grand-Saconnex, Švajčiarsko od Samuela Zellera je v „public domain“ s použitím CC0

Fotograf na voľnej nohe žijúci v Ženeve vo Švajčiarsku, Samuel Zeller, je jedným z najúspešnejších fotografov v Unsplash komunite. V nadšenom príspevku na Medium (tiež pod CC licenciou) Zeller poznamenáva, že on využíval výhody licencií CC po celé roky bez toho, aby dával čokoľvek späť, až kým neobjavil Unsplash a nezačal rozdávať zadarmo niektoré zo svojich fotografií. Pozornosť verejnosti o ňom prudko vzrástla; k dnešnému dňu jeho fotografie na Unsplash boli zobrazené viac ako 73 miliónkrát a stiahnuté viac ako 745 000 krát a jeho práca bola uvedená aj v Apple prezentácii. Ľudia z celého sveta vytvárajú nové diela so svojimi fotografiami, vrátane webových stránok, obalov pre albumy, pozadí pre aplikácie na iPhony a obalov kníh. Vzhľadom k tejto pozornosti verejnosti jeho práca priťahuje klientov, ktorí si u neho objednávajú odfotenie konkrétnych fotografií a vzrástlo aj zobrazovanie jeho portfólia a rôznych webových stránok. V súčasnej dobe Samuel Zeller okrem svojich fotografií pod licenciou CC0 na Unsplash, ponúka pre verejnosť samostatné portfólio svojich prác zadarmo pod licenciou CC BY.

„Moje fotografie sa neustále zlepšujú, stále viac ľudí objavuje moju prácu a ja mám viac kontaktov, viac projektov a klientov než predtým. Fotografia má hodnotu, pretože niekto má pre ňu využitie. Fotografie, ktoré dávam zadarmo, sú ako ukážka toho, čo viem robiť.”

Show More
5,8 milióna videí licencovaných pod CC

Známy pre svoje vysoko kvalitné videá a komunitu tvorcov, Vimeo naďalej obmeňuje svoje služby pri zachovaní stabilného rastu CC licencovaných videí.

Spotlight: „Alike,” krátky film

Otvorene vyvinutý a licencovaný, oceňovaný krátky film „Alike” bol na Vimeo zhliadnutý viac ako 1,5 miliónkrát.

Obrázok z Alike krátky film od Pepe School Land je licencovaný pod CC BY-NC-ND 3.0

„Alike” režíroval Daniel Martinez Lara a Rafa Cano Mende a bol vyrobený v spolupráci so študentmi ex Pepe-School-Land. Film bol vyvinutý s použitím „open source“ operačných systémov Linux a Blender, voľných „open source“ systémov na vytváranie 3D súborov. Film debutoval na 120 festivaloch a vyhral takmer rovnaký počet ocenení.

Show More
Za jeden rok: 257 000 príspevkov licencovaných pod licenciou CC

Odkedy platforma Medium pridala v roku 2015 CC možnosti pre svojich užívateľov, bolo takmer 260 000 príspevkov publikovaných pod licenciou CC alebo v „public domain" pre voľné zdieľanie a opätovné použitie. Od mája 2015 boli príbehy pod licenciou CC a „public domain" na Medium celkovo čítané 66 887 202 minút, čo je viac ako 127 rokov!

Spisovateľ Scott Santens uverejňuje najčítanejšie články na platforme Medium v ktorých varuje pred verziami umelej inteligencie s hlbokou strojovou výučbou (deep learning), ktoré nahradia milióny pracovných miest.

Fotografia na pozadí: Fotografia ne yearf Scott Santens od Collision Conf je licencovaná pod CC BY 2.0

Santens je spisovateľ žijúci v New Orleans, ktorý písal pre Boston Globe a The Atlantic na témy týkajúce sa umelej inteligencie a univerzálneho základného príjmu. Na platforme Medium má viac ako 17.000 sledovateľov a jeho články uverejnené pod CC licenciami o hĺbkovej výučbe získali viac ako 3000 odporúčaní a 98 000 prečítaní. Dielo je zaujímavé nielen pre vyzdvihnutie porážky majstra sveta „Le Se-dol“ strojom v hre „Go“ alebo v „Super Ultra Mega šachu“, ale aj pre varovanie, že takéto verzie umelej inteligencie s hlbokou strojovou výučbou (deep learning) nahradia milióny pracovných miest. Neváhajte zdieľať, citovať a preložiť príspevok s uvedením autora Scotta Santensa.

Show More
30 miliónov videí licencovaných pod licenciou CC

Odkedy v roku 2012 YouTube prvýkrát umožnil CC BY licencovanie pre svojich užívateľov, počet videí pod licenciou CC stále rozrástol, pričom k dnešnému dňu dosiahol celkovú výšku 30 miliónov videí. CC BY videá môžu byť remixované v rámci služby YouTube video editor, kde hudba licencovaná pod CC BY je tiež k dispozícii na synchronizáciu s ďalšími videami.

Spotlight: Public.Resource.Org

S viac ako 5000 CC BY-licencovanými videami o a videami vytvorenými vládnymi agentúrami Spojených štátov amerických, Public.Resource.Org je jedným z najväčších CC užívateľov na YouTube.

Public.Resource.Org spolupracuje s americkými vládnymi agentúrami pri digitalizovaní a nahrávaní videí na YouTube a na Archív internetu pre dosiahnutie väčšej sledovanosti a účasti občanov. K dnešnému dňu, PublicResourceOrg kanál mal cez 47 miliónov zhliadnutí. Jeho najpopulárnejšie video je z Úradu banskej bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré rozpráva príbeh o vodičovi buldozéra pochovaného pod náporom hromady uhlia a o jeho bezpečnej záchrane.

Show More
1,6 milióna dizajnov licencovaných pod CC

Prosperujúca platforma a komunita 3D dizajnérov, Thingiverse je hostiteľom pre 1 620 394 a stále narastájúceho počtu 3D dizajnov od jej užívateľov pod jednou z licencií CC alebo CC0. CC-licencované dizajny predstavujú 98% všetkých diel na platforme, ktoré sú sprístupnené ako 3D modely.

3D dizajnér MacGyver „Ľudská lebka s dolnou čelusťou a zubami“ je premenená na „Misku na cukrovinky" vďaka piatim úrovniam remixovania od Thingiverse komunity.

Fotografia na pozadí: TriSkullQuadraClops Myska na cukrovinky od infamousriz je licencovaná pod CC BY 3.0

Užívateľ Thingiverse MacGyver vytvorili prvotný dizajn „Ľudskej lebky s dolnou čeľusťou a zubami“ v roku 2012 a zdieľal ju na platforme pod CC BY. V roku 2013, MacGyver remixoval tento dizajn do podoby „Plátkov ľudskej lebky s dolnou čeľusťou a zubami“ a v roku 2014, užívateľ LeFabShop zjednodušil tento dizajn s dômyselným pomenovaním lebky ako: „Urobiť alebo neurobiť“. V roku 2015, užívateľ OpenSourceClassroom rozmnožil tento dizajn do „TriSkull“, a nakoniec v roku 2016, užívateľ infamousriz transformoval „TriSkull“ do roztomilej, multifunkčnej „Mysky na cukrovinky“.

Show More
532 000 skladieb licencovaných pod CC

Odkedy bolo Jamendo v roku 2014 založené, z malej nezávislej CC hudobnej komunity sa vyvinulo na prosperujúcu platformu na zdieľanie hudby, streamovanie a komerčné licencovanie ako doplnok ku CC. K dnešnému dňu je k dispozícii 99,8% z katalógu Jamendo pod licenciami CC s celkovým súčtom 532 929 skladieb, ktoré sú zdieľané viac ako 40 000 umelcami z takmer 150 krajín po celom svete.

Spotlight: StrangeZero

StrangeZero, dvojčlenná elektronická kapela z Grécka, vydala na Jamendo 8 albumov a 2 EP pod CC, čo viedlo k nahrávacej a fotografickej spolupráci s ďalšími umelcami a k zvýšeniu povedomia o bezplatnej hudbe.

Fotografia zo StrangeZero - Nanofly by strangezero a Gregοry Cοlbert je licencovaná pod CC BY 3.0

Hudobná skupina StrangeZero považovala Jamendo nielen za hudobno-distribučnú platformu, ale aj za spôsob, ako sa zúčastniť a podporiť svet bezplatnej hudby a ako zvýšiť povedomie o licenciách Creative Commons ako mechanizmu na zdieľanie umenia. Ich úsilie bolo gréckou verejnosťou ocenené a skupina vystupovala na MTV Grécko a v MAD TV, kde bolo zdôraznené, že Creative Commons prispelo k ich úspechu a diskutovalo sa o silnejúcom postavení CC v rámci hudobného priemyslu. K dnešnému dňu boli albumy skupiny StrangeZero na Jamendo vypočuté takmer 1,9 miliónkrát, s viac ako 200 000 stiahnutiami.

Show More
29,4 milióna súborov licencovaných pod CC

Wikimedia Commons je úložiskom mediálnych súborov pre Wikipédiu a všetky ostatné projekty Wikimedii, čo znamená, že každý obrazok ilustrujúci článok na Wikipédii pochádza z tohto úložiska. Väčšina týchto súborov sú obrazky, ale Wikimedia Commons tiež obsahuje audio, video a dokumenty. K dnešnému dňu existuje 29 429 971 súborov pod CC licenciami alebo pod „public domain", čo predstavuje 84,8% zo všetkých súborov v tomto úložisku.

V roku 2016 sa súťaže Wiki miluje pamiatky zúčastnilo takmer 11 000 účastníkov zo 42 krajín, ktorí prispeli do commons fotografiami historických pamiatok a kultúrneho dedičstva.

Fotografia na pozadí: Wat Arun od BerryJ je licencovaná pod CC BY SA 4.0

Wiki miluje pamiatky je každoročná medzinárodná súťaž vo fotografovaní a nahraní obrázkov historických pamiatok a kultúrneho dedičstva po celom svete na Wikimedia Commons. Súťaže sa v roku 2016 zúčastnilo 10 748 účastníkov zo 42 krajín, ktorí nahrali 277 365 fotografií. Víťazom bola snímka historickej budovy berlínskeho súdu od autora Ansgar Koreng pod licenciou CC BY.

„Ak je Wikipedia príbeh o svete, Wiki miluje pamiatky by pokojne mohla byť jeho najkrajšou prezentáciou.”

Show More

Ďakujeme, že zdieľate

Tohtoročná Správa o stave Commons uvádza commons (spoločný zdieľaný obsah) do nového vzrušujúceho obdobia. Práca, ktorá začala založením Creative Commons pred 15 rokmi a zrod dnes už všadeprítomných licencií CC nás priviedol do roku, v ktorom celkový rozsah commons presahuje 1,2 miliardy CC licencií aplikovaných na obsah, akými sú napríklad vzdelávacie zdroje a otvorené dáta, výskum a hudba, video a fotografie - a omnoho viac.

Zatiaľ toto číslo - 1,2 miliardy - hovorí len časť príbehu. Čo všetko je možné, keď jednotlivci a inštitúcie na celom svete nielenže dajú voľne k dispozícii ich znalosti a kreativitu, ale aj nadviažu na tých, ktorí zdieľali sami obsah, aby prúdili tieto myšlienky vpred? Každá CC licencia označuje nielen časť obsahu, tvorivej práce, alebo produkt niekoľkoročného výskumu - ale pozvanie k spolupráci - často asynchrónne - vybudovať niečo nové. Commons je silný a nekonečný čin spolutvorby a spoločného konania.

CC príbeh je dlhodobo príbehom o tvorivosti a zdieľaní znalostí medzi ľuďmi po celom svete. Teraz viac ako inokedy je to príbeh komunity: globálnej komunity, ktorá rástla okolo hodnôt, ktoré zdieľame a zmeny, ktorú sa snažíme podporiť v našich miestnych komunitách. Ako ukončujeme tohtoročnú Správu o stave Commons, pozeráme sa do budúceho roku, kedy CC celosvetová komunita zverejní svoju prvú spoločne vyvinutú stratégiu siete (network strategy) a plán pre budúci rozvoj siete jednotlivcami na celom svete, ktorí prispeli aby CC a celosvetové Commons bolo tým, čím je dnes.

Sila a pretrvavajúci vplyv nášho spoločného cieľa a commons, ktoré sme spoločne vytvorili, stelesňuje energia a kreativita projektov, ktoré ste tu videli. Dúfame, že výbery v rámci tejto správy objasnili, čo bolo dosiahnuté k dnešnému dňu - a aký potenciál nás ešte čaká.

Ďakujeme Google a mnoho CC platformám, partnerom, inštitúciám a jednotlivcom zo širokej otvorenej webovej komunity, ktorí prispeli základnými údajmi a informáciami v tejto správe. Správa o stave Commons je možná vďaka vašim cenným príspevkom - ďakujeme!

Radi by sme poďakovali nasledujúcim jednotlivcom a organizáciám za ich príspevky do tohtoročnej správy o stave Commons. Ďakujeme!

Údaje o náraste

Erin Simon, Google
Agnes Toth, Google
Brendan Hickey, Google
Pavel Nalivayko, Google
Gergely Orban, Google
Paul Haahr, Google

Príbehy o vplyve

Africkú rozprávkovú iniciatívu poskytla Tessa Welch
Coutinho kolekciu poskytol Jos Damen
Horison poskytla CC Indonézia
GeoNet poskytla CC Aotearoa Nový Zéland
Britské múzeum a Sketchfab poskytol Alban Denoyel
UNIR otvorené vzdelávanie poskytol Fabio Nascimbeni
Datos El Salvador poskytlo Datos El Salvador
COLIBRI poskytol Jorge Gemetto
IQRA univerzita poskytol Amber Osman
Maya Zankoul poskytla Naeema Zarif
OpenStax Physics poskytla Sonya Bennett-Brandt
Dr. Amin Azzam poskytol TJ Bliss

Údaje o platformách a spotlights

Joris Pekel, Europeana
Antje Schmidt, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
Martin Guerber, Jamendo
Cheyenne Hohman, Free Music Archive
Ross Oldenburg, Free Music Archive
Sylvia Ng, 500px
Summer Hu, 500px
Paul Friesen, 500px
Heather Balmain, 500px
Neil P. Quinn, Wikimedia Foundation
Guillaume Paumier, Wikimedia Foundation
Juliet Barbara, Wikimedia Foundation
Alex Stinson, Wikimedia Foundation
Maria Cruz, Wikimedia Foundation
Ewan McAndrew, Wikimedian v sídle Edinburgskej univerzity
Sean McGilvray, Vimeo
Brian Carver, YouTube
Alex Feerst, Medium
Jamie Talbot, Medium
Scott Santens, Writer
David Knutson, PLOS
Donna Okubo, PLOS
Kathryn Hurley, Makerbot
Frank Polcino, Makerbot
Tony Buser, Makerbot
Danielle Ward, DeviantArt
Matt Lee, Libre.fm

Prekladatelia

Arabsky – Bilal Randeree, Ziad Bennour, Fawzi Baroud, Zahra Shikara, Abir Bouguerra
Katalánsky – Ignasi Labastida i Juan
Česky – Lucie Straková, Matěj Myška
Nemecky – John Weitzmann, Paul Klimpel, Alexander Baratsits, Daniel Hürlimann, Simon Schlauri, Anke Obendiek
Hindi – Sanket Oswal
Indonézsky – Hilman Fathoni, Alifia Qonita Sudharto
Japonsky – Tasuku Mizuno, Mitsuru Maekawa, Tomo Watanabe, Maki Higashikubo
Kórejsky – Soohyun Pae
Malajsky – Muid Latif
Slovensky – Angela Sobolčiaková, Silvia Lattová
Španielsky – Evelin Heidel, Jorge Gemetto, Claudia Cristiani
Ukrainsky – Maksym Naumko
Jorubšsky – Kayode Yussuf

Poskytnutie fotografií

Informácia o poskytnutých fotografiách je priamo pod alebo vedľa väčšiny fotografií v tejto správe. Výnimky sú uvedené nižšie.

Hromadnú fotografiu na pozadí pre „1,2 miliardy diel licencovaných pod Creative Commons“ pozadie je z „Údaje o náraste Commons“ dostupnej na https://creativecommons.org. Pozri webové stránky pre jednotlivé detaily o fotografii.

Údaje & Zdroje

Show Acknowledgements